Acte necesare când cumperi un apartament în 2021

Acte necesare când cumperi un apartament în 2021. Pe lângă lista cu documente, atunci când vrei să cumperi un apartament e bine să fii atent și la alte mici detalii destul de importante.

Cumpărarea unui apartament este o achiziție serioasă și este bine să vă asigurați că toate actele necesare acestei tranzacții sunt în regulă.

Acte necesare când cumperi un apartament în 2021

Atunci când un cumperi un apartament, responsabilitatea prezentării actelor necesare îi revine vânzătorului. Acesta trebuie să aibă următoarele acte la notar, pentru a încheia actul de vânzare-cumpărare a locuinței:

 • actul de proprietate;
 • certificat de atestare fiscală – se obține de la Administrația Fiscală unde se plătește impozitul anual;
 • documentație cadastrală: cadastru și intabulare;
 • extras de carte funciară – se obține de biroul notarial de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, la cererea scrisă a celui care vinde apartamentul;
 • certificat de performanță energetică – se obține de către vânzător la un auditor energetic pentru clădiri, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată;
 • ultimele facturi de la utilități și dovada plății acestora;
 • adeverință eliberată de asociația de proprietari.

Chiar dacă adeverința de la asociația de proprietarii este doar un detaliu și, de multe ori, se întâmplă ca notarul să nici nu o ceară, ea este importantă pentru a vă asigura că persoana de la care cumpărați apartamentul nu are restanțe de plată.

Acte necesare când cumperi un apartament, în 2021, prin credit bancar

Atunci când vreți să cumpărați un apartament prin credit bancar, fiind vorba de un credit ipotecar, banca se va asigura că toată documentația apartamentului pe care îl cumpărați este în regulă. De obicei, banca cere următoarele acte pentru un credit ipotecar:

Atunci când vreți să cumpărați un apartament prin credit bancar, fiind vorba de un credit ipotecar, banca se va asigura că toată documentația apartamentului pe care îl cumpărați este în regulă. De obicei, banca cere următoarele acte pentru un credit ipotecar:

 • Acte de identitate (al solicitantului, ale membrilor familiei şi, după caz, ale altor persoane care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori);
 • Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie);
 • Documente care atestă realizarea de venituri;
 • Documente privind alte credite/carduri de credit/overdraft pe care le ai la alte bănci, dacă este cazul;
 • Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului;
 • Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie);
 • Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea;
 • Extrase din documentaţia cadastrală (copie);
 • Certificat de eficienţă energetică.

La ce să fii atent când cumperi un apartament nou

În cazul în care vreți să cumpărați un apartament nou, este foarte important să verificați detaliile tehnice ale construcției. Pentru a vedea dacă s-au respectat normele legale din punct de vedere tehnic, puteți apela la un consultant tehnic (proiectant, arhitect, inginer). Acesta va analiza cartea tehnică a construcției și va putea să îți spună dacă toate normele au fost respectate.

În cazul în care locuința a fost finalizată și dezvoltatorul refuză să prezinte aceste acte, ar trebui să-ți ridice mari semne de întrebare.

Compare listings

Comparaţie